Kontakt

Foreningen Livskraft - CVR 39659840
 
 
Vil du gerne være medlem?
Her er priserne:
 
Type Kontingent/år
Enkeltperson kr. 150,00
Familie kr. 250,00
Virksomhed kr. 300,00
 
Hver type medlemsskab
giver 1 stemme ved
foreningens generalfor-
samling.
Foreningen Livskraft - CVR 39659840